FÓLIE NA OKNA

UV - ultrafialové záření

Dlouhodobé působení ultrafialového záření způsobuje nemalé škody např. na vystaveném zboží ve výlohách obchodů.


Protisluneční

Veškeré objekty vybavené okny, kde dochází v letním horku k nadměrnému nárůstu teploty vlivem
sluneční energie procházející skly (skleníkový efekt).
Vlivem přehřátí organismu vzniká celá řada zdravotních problémů jak fyzických tak psychických.


Bezpečnostní

Vzrůstající agresivita, sobeckost a bezcitnost, honba za penězi jsou živnou půdou pro násilníky a zloděje. Kde existuje útok musí být i obrana.


Ochranné fólie

Úrazy způsobené rozbitým sklem patří k těm nejhorším. Zvláště úrazy dětí z pořezání střepy rozbitého skla jsou varující.